RESEARCHERS FROM AROUND THE WORLD

ABOUT THE MATERIAL

 • Early ice research
 • Earlier cultures are brought to life
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You solve the tasks by using

 • Text
 • Audio
 • Drawing tools
 • Images
  •  
  •  

In the book you can find more information about the subject.

TASKS ABOUT RESEARCHERS FROM AROUND THE WORLD

Current climate research would be impossible without the research conducted about the ice in Greenland. 

Greenlanders in the area knew of glaciers and the movements of the ice before scientific research started. Around 1850 Europeans began to be interested in ice research.

Formerly the camera was used to document changes in the glaciers through time.

Today, it is ice core research that helps to distinguish between natural and anthropogenic changes in the climate.

 • Who was Hinrich Rink and what was his role in early climate research?

 • Give some suggestions to how you yourself can stop the man-made climate change.

The settlements at the Icefjord are particularly interesting for archeologists. Because of permafrost remains of hair, fur, feather, wood, skin and baleens have been preserved for more than thousand years.

Findings of stone tools and bones have helped archeologists to understand how many people lived in the area during different periods.

 Learn about immigrations here.

 

 • Which settlements at the Icefjord helped archeologists to understand the chronology of migrations to Greenland? Get help on page 48 in the book.

 • The first migration to Greenland took place 4500 years ago. The last happened around 1200. Where did they come from and what are they called?  

OPGAVER TIL FORSKERE FRA HELE VERDEN

Klimaforskning i dag ville være utænkelig uden forskning i isen i Grønland.

Grønlænderne kendte til gletsjerne og isens bevægelser længe før en egentlig forskning i isen begyndte. Det skete først i midten af 1800-tallet at europæerne blev interesseret i forskning i isen.

Tidligere blev kameraet brugt til at dokumentere forandringerne i gletsjerne gennem tiden.

I dag er det især iskerneforskningen, der hjælper med at skelne mellem naturlige og menneskeskabte klimaforandringer.

 • Hvem var Hinrich Rink og hvilken betydning fik han for den tidlige klimaforskning? Få hjælp side 44 i bogen.

 • Kom med forslag til hvad du selv kan gøre for at stoppe den menneskeskabte klimaforandring.

Bopladserne ved Isfjorden er særlig interessante for arkæologerne. På grund af permafrost i jorden er rester af f.eks. hår, pels, fjer, træ, skind og barder velbevaret gennem mere end tusinde år.

Fund af stenredskaber og knogler har desuden hjulpet arkæologerne til at forstå, hvor mange mennesker, der har været i området gennem tiden.

 Få mere viden om indvandringerne her.

 

 • Hvilke bopladser ved Isfjorden hjalp arkæologerne med at forstå rækkefølgen af de forskellige indvandringer til Grønland? Få hjælp side 48 i bogen.

 • De første indvandringer i Grønland fandt sted for 4500 år siden. Den sidste indvandring fandt sted omkring 1200 e.v.t.. Hvor kom de fra og hvad kaldes dette folk?