DEN DANSK- NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

OM MATERIALET

 • Handelsstedet Jakobshavn
 • Storfangerne
 • Handelsstederne ændrer livsformen
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

Denne del har s. 30-39 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

Her kan du finde mere viden om indførelsen af hjemmestyret.

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

I 1720’erne begyndte den dansk-norske stat at oprette handelssteder i Grønland. 

Nu kunne udvekslingen bedre foregå fra handelsstederne.

 • Hvem har lagt navn til Jakobshavn?

 • Hvornår fik Ilulissat sit rigtige navn tilbage?

 • Billedet her er fra Ilulissat, men hvornår er det fra?

I begyndelsen af kolonitiden var det i Diskobugten,der var de bedste fangstmuligheder. 

Det var derfor her, de flest fangere opholdte sig for at kunne sælge deres fangst. 

Kolonimagten var meget afhængige de dygtige fangere.

 • Hvad er en storfanger?
 • Hvorfor var kolonimagten afhængige af de dygtige fangere?
 • Hvad skete der i 1920’erne?

På billede ses en af kolonibutikkerne. 

Det er udstedsbestyrer Sofus, der er i sin butik. Disse butikker befandt sig i handelsstederne og forsynede fangerne med bl.a. europæiske varer.

 • Hvorfor måtte koloniens købmænd forsyne storfangerne med varer?

 • På hvilken måde ændrede inuits livsform sig?

 • Hvad skete der i løbet af 1800-tallet?

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

I 1720’erne begyndte den dansk-norske stat at oprette handelssteder i Grønland. 

Nu kunne udvekslingen bedre foregå fra handelsstederne.

 • Hvem har lagt navn til Jakobshavn?

 • Hvornår fik Ilulissat sit rigtige navn tilbage?

 • Billedet her er fra Ilulissat, men hvornår er det fra?

I begyndelsen af kolonitiden var det i Diskobugten,der var de bedste fangstmuligheder. 

Det var derfor her, de flest fangere opholdte sig for at kunne sælge deres fangst. 

Kolonimagten var meget afhængige de dygtige fangere.

 • Hvad er en storfanger?
 • Hvorfor var kolonimagten afhængige af de dygtige fangere?
 • Hvad skete der i 1920’erne?

På billede ses en af kolonibutikkerne. 

Det er udstedsbestyrer Sofus, der er i sin butik. Disse butikker befandt sig i handelsstederne og forsynede fangerne med bl.a. europæiske varer.

 • Hvorfor måtte koloniens købmænd forsyne storfangerne med varer?

 • På hvilken måde ændrede inuits livsform sig?

 • Hvad skete der i løbet af 1800-tallet?