FORTÆLLINGEN OM IS

LOKALE EKSPERTER OG VIDENSKABEN MØDES I TVÆRFAGLIGE UNDERVISNINGSMATERIALER

Den permanente udstilling ”Fortællingen om is” er fortællingen om Ilulissats unikke natur- og kulturhistorie, samt de klimaforandringer, der sætter sit tydelige præg på området.

Det er fortællingen om skabelsen af iskrystallerne i skyerne, der falder ned på Indlandsisen, pakker sig sammen og bliver til gletsjerfront, der dernæst bøjer af og bliver til et isbjerg, der smelter til vand og dernæst fordamper og vender tilbage til skyerne.

Målet for ISFJORDSCENTRETs læringsportal er at eleverne får indsigt i og forståelse for naturens sammenhænge og de kulturer, der har været i stand til at indrette sig i det arktiske klima samt videreformidle nogle af de uformelle kompetencer som fangere og fiskere har haft, og stadig har i dag, om isens bevægelser og klimaforandringernes betydning.

UNDERVISNINGSMETODE 

Vores undervisningsmateriale er baseret på at bibringe eleverne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at medvirke aktivt i et samfund, der er under stadig forandring.

Det handler om grundlæggende viden, der knytter sig til skolefag og tværfaglig viden; tilegnelsen heraf omfatter kreativitet og innovation, problemløsning og kritisk tænkning samt færdigheder i kommunikation og samarbejde. Endvidere om menneskelig viden, der omfatter evnen til at handle fornuftigt i vanskelige livs- og arbejdsmæssige sammenhænge ud fra gældende samfundsværdier, samt forståelse for egen og andre kulturer.  

Nutidens elevers tilgang til læring er både digital og fysisk. Udviklingen blandt de unge generationer går mod, at de ikke længere opfatter det fysiske og det virtuelle rum som adskilte fra hinanden. De to rum flyder sammen og kaldes for hybride rum. Den didaktiske rammesætning i vores materiale er tilrettelagt som blended forløb, der dels foregår i det fysiske rum og dels i det virtuelle rum.

I materialet lægges der vægt på at eleverne er aktive gennem undersøgende, eksperimenterende, producerende, skabende og formidlende læringsformer.

Local sailors come ashore amidst icebergs. Photo - Reinhard Pantke , Visit Greenland-min
Sermeq Kujalleq meets ocean. Photo - Stian Klo , Visit Greenland-min
thumbnail_IMG_0207

"FORTÆLLINGEN OM IS"

LOKALE EKSPERTER OG VIDENSKABEN MØDES I TVÆRFAGLIGE UNDERVISNINGSMATERIALER

Den permanente udstilling ”Fortællingen om is” er fortællingen om Ilulissats unikke natur- og kulturhistorie, samt de klimaforandringer, der sætter sit tydelige præg på området.

Det er fortællingen om skabelsen af iskrystallerne i skyerne, der falder ned på Indlandsisen, pakker sig sammen og bliver til gletsjerfront, der dernæst bøjer af og bliver til et isbjerg, der smelter til vand og dernæst fordamper og vender tilbage til skyerne.

Skoletjenesten ISFJORDSCENTRETs mål er at eleverne får indsigt i og forståelse for naturens sammenhænge og de kulturer, der har været i stand til at indrette sig i det arktiske klima samt videreformidle nogle af de uformelle kompetencer som fangere og fiskere har haft, og stadig har i dag, om isens bevægelser og klimaforandringernes betydning.

Local sailors come ashore amidst icebergs. Photo - Reinhard Pantke , Visit Greenland-min

UNDERVISNINGS METODE 

Vores undervisningsmateriale er baseret på at bibringe eleverne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at medvirke aktivt i et samfund, der er under stadig forandring.

Det handler om grundlæggende viden, der knytter sig til skolefag og tværfaglig viden; tilegnelsen heraf omfatter kreativitet og innovation, problemløsning og kritisk tænkning samt færdigheder i kommunikation og samarbejde. Endvidere om menneskelig viden, der omfatter evnen til at handle fornuftigt i vanskelige livs- og arbejdsmæssige sammenhænge ud fra gældende samfundsværdier, samt forståelse for egen og andre kulturer.  

Nutidens elevers tilgang til læring er både digital og fysisk. Udviklingen blandt de unge generationer går mod, at de ikke længere opfatter det fysiske og det virtuelle rum som adskilte fra hinanden. De to rum flyder sammen og kaldes for hybride rum. Den didaktiske rammesætning i vores materiale er tilrettelagt som blended forløb, der dels foregår i det fysiske rum og dels i det virtuelle rum.

I materialet lægges der vægt på at eleverne er aktive gennem undersøgende, eksperimenterende, producerende, skabende og formidlende læringsformer.

thumbnail_IMG_0207

KLASSETRIN

MØD EN EKSPERT

Her kan du møde forskellige lokale eksperter, der har erfarring med med blandt andet slædehunde, sne, is og kulturen her i Ilulissat.

Det er muligt at i som klasse kan møde disse eksperter efter aftale.

Mød Anne Sofie der er slædekusk.

Før du kontakter hende er det godt at være forberedt på hvad du gerne vil spørge hende om?

Tal med eleverne i din klasse og forbered hvad i gerne vil tale om og formulér jeres spørgsmål.

Anne Sofie kan kontaktes på xxxxxx i tidsrummet xx

Mød xxxx.

Før du kontakter ham er det godt at være forberedt på hvad du gerne vil spørge ham om?

Tal med eleverne i din klasse og forbered hvad i gerne vil tale om og formulér jeres spørgsmål.

xxxx kan kontaktes på xxxxxx i tidsrummet xx

Mød Anne Sofie der er slædekusk.

Før du kontakter hende er det godt at være forberedt på hvad du gerne vil spørge hende om?

Tal med eleverne i din klasse og forbered hvad i gerne vil tale om og formulér jeres spørgsmål.

Anne Sofie kan kontaktes på xxxxxx i tidsrummet xx

Mød xxxx.

Før du kontakter ham er det godt at være forberedt på hvad du gerne vil spørge ham om?

Tal med eleverne i din klasse og forbered hvad i gerne vil tale om og formulér jeres spørgsmål.

xxxx kan kontaktes på xxxxxx i tidsrummet xx

BOOK ET UNDERVISNINGS BESØG HOS ISFJORDSCENTRET

Hos Isfjordscentret tilbyder vi rundvisninger i vores udstilling til elever på yngstetrinnet, mellemtrinnet og ældstetrinnet. 

MATHIAS STORCH SKOLE BESØGER ISFJORDSCENTRET

Der er mange muligheder for at planlægge et skolebesøg hos Isfjordscentret. Her er et eksempel på hvordan eleverne i 8.A fra Mathias Storch skole har brugt deres besøg hos Isfjordscentret til at indgå i deres temauge om klimaforandinger.
 
Atuarfik Mathias Storch har gennem 2021/2022 samarbejdet med forskere fra University of Lapland. De har holdt foredrag og workshop på skolen og undervist i temaer om klimaforandringer.
Skolens ældste klasser og deres klasselærer udstillede i oktober resultatet af deres fælles arbejde på en kunstudstilling på skolen. Hér blev 8.a.’s film kåret til en førsteplads. 
 
 

BRUG FOR HJÆLP?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis I har behov for hjælp. Det kan være af digital-, pædagogisk- eller didaktisk karakter.

Kontakt os på info@ifc.gl eller på telefon +299 555588.

ÆLDSTETRIN

SAMARBEJDSPARTNERE

Læringsportalen er forankret i det grønlandske skolevæsen gennem samarbejde med Institut for læring, Uddannelsesstyrelsen og det fælleskommunale udviklingsprogram for digitale undervisningsmidler Kivitsisa og portalen Nutaaliorta.

Fra Isfjordscentret i Ilulissat vil vi gerne sende en kæmpestor tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer.