DEN LILLE FORSKER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTETRINNET

“Den lille forsker” er besøgsmateriale tilrettelagt til dit besøg hos Isfjordscentret. 

GÅ PÅ OPDAGELSE I  UDSTILLINGEN

Nedenfor vises et kort over udstillingen.

Opgaverne kan løses under jeres besøg hos Isfjordscentret. 

Tilgå opgaverne online på denne side, eller henvend jer til Isfjordscentrets personale og få uddelt opgaver, svarark og clipboards.

1.

TEMAER & OPGAVER