DEN LILLE FORSKER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTETRINNET

“Den lille forsker” er besøgsmateriale tilrettelagt til dit besøg hos Isfjordscentret. 

GÅ PÅ OPDAGELSE I  UDSTILLINGEN

Nedenfor vises et kort over udstillingen.

Her vises 7 områder, der hver har tilhørende opgavesæt man kan løse.

  • DET RIGE LIV VED ISFJORDEN
  • ISFJELD
  • GLETSJER
  • ISFJORDENS RIGDOMME OG MØDER MELLEM MENNESKER
  • SERMERMIUT
  • FANGST OG FISKERI VED ISFJORDEN
  • ISKERNEBORINGER

Opgaverne kan løses under jeres besøg hos Isfjordscentret. 

Tilgå opgaverne online på denne side, eller henvend jer til Isfjordscentrets personale og få uddelt opgaver, svarark og clipboards.

1.

TEMAER & OPGAVER

GLETSJERNE OG INDLANDSISEN (KOMMER SNART)

ISFJORDENS RIGDOMME OG MØDER MELLEM MENNESKER (KOMMER SNART)

SERMERMIUT (KOMMER SNART)

ISFJELD
(KOMMER SNART)