FORÅRSOPBLOMSTRING

OM MATERIALET

 • Den næringsrige Isfjord
 • Havisens betydning for forårsopblomstring
 • Forårsopblomstringen

Du svarer på opgaverne ved at benytte:

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj

Denne del har s. 8-15 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

Læs om klimaforandringer i Grønland.

OPGAVER TIL DEN NÆRINGSRIGE ISFJORD

Når det bliver forår og sommer, sørger solens stråler for at produktionen af planteplankton i Isfjorden stiger. Det er blandt andet  isalgerne der er fanget lige under isen, som blomstrer op.

Smeltevandet fra gletsjeren løber ud i fjorden og hvirvler det næringsrige bundvand op i lyset.  

Vandlopperne der har overvintret på bunden af havet, vandrer op og æder sig fede i den næringsrige plankton. 

Her nogle spørgsmål – find selv på flere

 • Hvorfor er der flest næringsstoffer og mest plankton nær gletsjerfronten?

 • Hvorfor er det ferske vand fra gletsjeren lettere end det salte vand fra isfjorden?

 • Hvorfor er det om foråret og sommeren at produktionen af planteplankton stiger?

Dette er et  marint fødenet. Et fødenet er en oversigt der viser det indbyrdes ernæringsmæssige forhold mellem dyr i et bestemt økosystem. 

Et fødenet indeholder altid en organisme der kan omsætte solens energi til brugbar næring, en såkaldt fotoautotrof organisme.

 • Hvorfor er det vigtigt at vandlopperne æder sig fede?

 • Hvad betyder begrebet fotoautotrof, og hvilken organisme er det i dette fødenet?

 • Hvem er planteædere, og hvem er kødædere i dette fødenet?

Hvis isen bryder tidligere op end normalt, eller der slet ikke er noget is, vil opblomstringen af planteplankton ske for tidligt. 

Det vil betyde at vandlopperne kommer for sent op, og ikke kan spise nok føde under opblomstringen. Det kan få katastrofale følger for hele fødenettet. 

 • Hvilke årsager kan der være til, at isen bryder for tidligt op, eller at den slet ikke er der?

 • Forklar de katastrofale følger for det marine fødenet, ud fra energioverførslen i økosystemet

 • Når vandlopperne vandrer op mod overfladen, vil de så befinde sig tæt på eller langt væk fra gletsjerfronten?

OPGAVER TIL DEN NÆRINGSRIGE ISFJORD

I Isfjorden er der gode betingelser for masser af næring. Især om foråret og sommeren når solens stråler sørger for en rigelig produktion af planteplankton. 

Smeltevandet fra gletsjeren løber ud i fjorden og hvirvler det døde organiske materiale op til en buffet for mindre organismer.  

Vandlopperne der har overvintret på bunden af havet, vandrer op og æder sig fede i den næringsrige plankton. 

 • Forklar kulstofkredsløbet i havet.

 • Hvad ville der ske med iltniveauet på havets bund, hvis ikke smeltevandet fra gletsjeren blandede sig med det salte vand fra fjorden?

 • Hvorfor er det om foråret og sommeren at produktionen af planteplankton stiger?

Her ses et marint fødenet. Et fødenet er en oversigt der viser det indbyrdes ernæringsmæssige forhold mellem dyr i et bestemt økosystem. 

Et fødenet indeholder altid en organisme der kan lave fotosyntese, en plante, som bruger energien fra solens stråler til at lave næring.

 • Hvorfor er det vigtigt at vandlopperne æder sig fede?

 • Hvilken organisme i dette fødenet kan lave fotosyntese?

 • Hvem spiser hvem? Og hvorfor er der nogen der ikke bliver spist?

Vandlopperne, der overvintrer på bunden af havet, vandrer op mod overfladen for at spise sig fede i planteplankton. 

Hvis isen bryder tidligere op end normalt, eller der slet ikke er noget is, vil opblomstringen af planteplankton ske for tidligt. 

Det vil betyde at vandlopperne kommer for sent op, og ikke kan spise nok føde under opblomstringen. Det kan få katastrofale følger for hele fødenettet. 

 • Hvilke årsager kan der være til, at isen bryder for tidligt op, eller at den slet ikke er der?
 • Hvad betyder det for det marine fødenet, hvis opblomstringen sker for tidligt?

 • Når vandlopperne vandrer op mod overfladen, vil de så befinde sig tæt på eller langt væk fra gletsjerfronten?