GRØNLANDS INDLANDSIS

OM MATERIALET

 • Et land af is
 • Den sidste istid
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

Denne del har s. 26-33 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

Læs mere om indlandsisen og klimaforandringer her. 

OPGAVER TIL GRØNLANDS INDLANDSIS

Dette er en model af Grønlands indlandsis, som dækker 80% af hele landet. 

Indlandsisen består af flere iskapper, der er vokset sammen til en stor.

Iskapperne er opbygget og vokset ved, at snefald på snefald har lagt sig oven på hinanden og efterhånden er blevet trykket sammen til is.

 

 • Modellen du ser her, findes også på side 28-29. Hvad viser pilene?

 • På side 15 er der et kort over Sermeq Kujalleq – hvad viser det?

 • Hvordan kan man sige noget om klimaforandringer ved at studere indlandsisen og gletsjere?

På modellen ses udbredelsen af is på den nordlige halvkugle under den sidste istid: Weichsel-istiden. 

Når det er istid, breder iskapperne sig over store dele af kloden.

 

 • Hvilke informationer kan man udlede fra iskernerne? 

 • Udover Weichsel og Eem, hvilke andre istider og mellemistider har der været og hvornår?

 • Hvilke områder var dækket af et tykt lag is under Weichsel-istiden?

OPGAVER TIL GRØNLANDS INDLANDSIS

Dette er en model af Grønlands indlandsis, som dækker 80% af hele landet. 

Indlandsisen består af flere iskapper, der er vokset sammen til en stor.

Iskapperne er opbygget og vokset ved, at snefald på snefald har lagt sig oven på hinanden og efterhånden er blevet trykket sammen til is.

 

 • Modellen du ser her, findes også på side 28-29. Hvad viser pilene?

 • På side 15 er der et kort over Sermeq Kujalleq – hvad viser det?

 • Hvordan kan man sige noget om klimaforandringer ved at studere indlandsisen og gletsjere?

På modellen ses udbredelsen af is på den nordlige halvkugle under den sidste istid: Weichsel-istiden. 

Når det er istid, breder iskapperne sig over store dele af kloden.

 

 • Hvilke informationer kan man udlede fra iskernerne? 

 • Udover Weichsel og Eem, hvilke andre istider og mellemistider har der været og hvornår?

 • Hvilke områder var dækket af et tykt lag is under Weichsel-istiden?