HELLEFISKEN

Skærmbillede 2023-02-16 kl. 13.08.52
Skærmbillede 2023-02-20 kl. 13.51.40

OM MATERIALET

  • Hellefisken bliver i isfjorden hele livet
  • Polartorsken er tilpasset ekstremt koldt vand
  • Grønlandshajen – verdens næststørste rovhaj

Opgaver

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
  •  

Denne del har s. 30-37 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

 

OPGAVER TIL HELLEFISKEN

Hellefisken er en højrevendt fladfisk, som adskiller sig fra andre fladfisk ved, at dens venstre øje sidder på siden af kroppen og ikke tæt ved det højre øje.

Hellefisken lever, modsat mange andre fladfisk, både på bunden og i den pelagiske zone. 

Hellefisk i Isfjorden er i gennemsnit federe end hellefisk i Diskobugten.

 • Hellefisken lever både på bunden og i den pelagiske zone. Hvad betyder den pelagiske zone?

 • Hellefisken er højrevendt – hvilke fladfisk er venstrevendte?

 • Hvorfor er hellefisk i Isfjorden federe end andre hellefisk?

Polartorsken kan kendes fra andre torsk på finnerne. 

Polartorsken lever pelagisk overalt ved de grønlandske kyster.

Den kan blive op til 35 cm lang og ca. 6-7 år.

Polartorsken har ikke den store betydning for fiskeindustrien i Grønland, men den udgør fødegrundlaget for bl.a. sælen og hvalen. 

 • Hvad betyder det at polartorsken lever pelagisk?

 • Hvordan har polartorsken tilpasset sig livet i ekstrem kulde?

 • Hvad ville der ske med isbjørnen hvis bestanden af polartorsk svandt ind?

Grønlandshajen er et stort mysterium, fordi den lever på meget dybt vand og derfor er svær at observere. 

Man ved ikke hvor gammel den kan blive, men indtil videre anses den for det længstlevende hvirveldyr. 

En parasitisk vandloppe i grønlandshajens øje gør, at den stort set er blind.

Den bevæger sig meget langsomt og bliver derfor kaldt for den søvnige haj. Ikke desto mindre lever den af bl.a. sæler og torsk.

 • Giv en forklaring på grønlandshajens niche i forhold til dens kaldenavn den søvnige haj. 

 • Hvad er et hvirveldyr? 

 • Hvordan har grønlandshajen tilpasset sig livet som næsten blind haj i dybhavet uden meget lys?

OPGAVER TIL HELLEFISKEN

Hellefisken er en højrevendt fladfisk, som adskiller sig fra andre fladfisk ved, at dens venstre øje sidder på siden af kroppen og ikke tæt ved det højre øje.

Hellefisken lever, modsat mange andre fladfisk, både på bunden og i den pelagiske zone. 

Hellefisk i Isfjorden er i gennemsnit federe end hellefisk i Diskobugten.

 • Hellefisken lever både på bunden og i den pelagiske zone. Hvad betyder den pelagiske zone?

 • Hellefisken er højrevendt – hvilke fladfisk er venstrevendte?

 • Hvorfor er hellefisk i Isfjorden federe end andre hellefisk?

Polartorsken kan kendes fra andre torsk på finnerne. 

Polartorsken lever pelagisk overalt ved de grønlandske kyster.

Den kan blive op til 35 cm lang og ca. 6-7 år.

Polartorsken har ikke den store betydning for fiskeindustrien i Grønland, men den udgør fødegrundlaget for bl.a. sælen og hvalen. 

 • Hvad betyder det at polartorsken lever pelagisk?

 • Hvordan har polartorsken tilpasset sig livet i ekstrem kulde?

 • Hvad ville der ske med isbjørnen hvis bestanden af polartorsk svandt ind?

Grønlandshajen er et stort mysterium, fordi den lever på meget dybt vand og derfor er svær at observere. 

Man ved ikke hvor gammel den kan blive, men indtil videre anses den for det længstlevende hvirveldyr. 

En parasitisk vandloppe i grønlandshajens øje gør, at den stort set er blind.

Den bevæger sig meget langsomt og bliver derfor kaldt for den søvnige haj. Ikke desto mindre lever den af bl.a. sæler og torsk.

 • Giv en forklaring på grønlandshajens niche i forhold til dens kaldenavn den søvnige haj. 

 • Hvad er et hvirveldyr? 

 • Hvordan har grønlandshajen tilpasset sig livet som næsten blind haj i dybhavet uden meget lys?