HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

OM MATERIALET

 • Nordboerne rejser til Diskobugten
 • Mødet mellem nordboerne og inuit
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

I bogen kan du finde billeder om emnet.

OPGAVER TIL HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

I år 982 blev Erik den Røde gjort fredløs i Island. Det betød at alle kunne dræbe ham uden straf.

Derfor tog han til Grønland med 25 skibe. Kun 14 af dem kom frem.

De overlevende kalder man Nordboerne.

Nordboerne bosatte sig i Sydgrønland. Her levede de som jordbrugere og kvægholdere i ca. 500 år.

Om sommeren tog de til Diskobugten for at fange hvalros og narhvaler.

 • Hvorfor mon Erik den Røde blev gjort fredløs?

 • Lav en model/tegning af de skibe nordboerne drog til Grønland med.

  Min model: 

 • Hvilket folk mødte nordboerne på bopladserne ved Diskobugten?

Omkring år 1200 kom inuit til Nordgrønland. De kom fra Canada.

De rejste ned langs kysten for at finde gode fangststeder. De bosatte sig bl.a. ved Sermermiut.

Her mødte de nordboerne, der var taget til Diskobugten for at fange hvaler.

Et bevis på mødet mellem inuit og nordboerne er fundet af nogle trædukker, lavet af inuit, som ligner nordboerne.

 • Hvordan ville trædukkerne se ud, hvis det var inuit? Tegn eller skriv.

 • I hvilket århundrede mødte nordboerne inuit?

 • Hvilket  nyttigt materiale efterlod nordboerne, da de forsvandt fra Grønland? Få hjælp side 13 i bogen.

OPGAVER TIL HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

I år 982 blev Erik den Røde gjort fredløs i Island. Det betød at alle kunne dræbe ham uden straf.

Derfor tog han til Grønland med 25 skibe. Kun 14 af dem kom frem.

De overlevende kalder man Nordboerne.

Nordboerne bosatte sig i Sydgrønland. Her levede de som jordbrugere og kvægholdere i ca. 500 år.

Om sommeren tog de til Diskobugten for at fange hvalros og narhvaler.

 • Hvorfor mon Erik den Røde blev gjort fredløs?

 • Lav en model/tegning af de skibe nordboerne drog til Grønland med.

  Min model: 

 • Hvilket folk mødte nordboerne på bopladserne ved Diskobugten?

Omkring år 1200 kom inuit til Nordgrønland. De kom fra Canada.

De rejste ned langs kysten for at finde gode fangststeder. De bosatte sig bl.a. ved Sermermiut.

Her mødte de nordboerne, der var taget til Diskobugten for at fange hvaler.

Et bevis på mødet mellem inuit og nordboerne er fundet af nogle trædukker, lavet af inuit, som ligner nordboerne.

 • Hvordan ville trædukkerne se ud, hvis det var inuit? Tegn eller skriv.

 • I hvilket århundrede mødte nordboerne inuit?

 • Hvilket  nyttigt materiale efterlod nordboerne, da de forsvandt fra Grønland? Få hjælp side 13 i bogen.