HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

OM MATERIALET

 • Nordboerne rejser til Diskobugten
 • Mødet mellem nordboerne og inuit
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

I bogen kan du finde billeder om emnet.

OPGAVER TIL HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

I år 982 blev Erik den Røde gjort fredløs i Island. Det betød at alle kunne dræbe ham uden straf.

Derfor tog han til Grønland med 25 skibe. Kun 14 af dem kom frem.

Nordboerne bosatte sig i Sydgrønland. Her levede de i ca. 500 år.

Om sommeren tog de til Diskobugten for at fange hvalros og narhvaler.

 • Hvorfor drog Erik den Røde til Grønland?

 • Hvor mange skibe drog han af sted med – hvor mange kom frem?

 • Nordboerne levede i Sydgrønland men tog om sommeren til Diskobugten. Hvorfor?

Omkring år 1200 kom inuit til Nordgrønland. De kom fra Canada.

De rejste ned langs kysten og kom til Diskobugten.

Her mødte de nordboerne.

De første bosættere brugte harpun til at fange sælerne med. I dag fanges de med garn. 

 

 • Billedet forestiller to nordboere. En mand og en kvinde. Lav en tegning af en inuit-kvinde og en inuit-mand.

  Min tegning:

 • Hvor kom inuit fra?

 • Hvor kom nordboerne fra?

OPGAVER TIL HVALROSJAGT OG NARHVALSFANGST

I år 982 blev Erik den Røde gjort fredløs i Island. Det betød at alle kunne dræbe ham uden straf.

Derfor tog han til Grønland med 25 skibe. Kun 14 af dem kom frem.

Nordboerne bosatte sig i Sydgrønland. Her levede de i ca. 500 år.

Om sommeren tog de til Diskobugten for at fange hvalros og narhvaler.

 • Hvorfor drog Erik den Røde til Grønland?

 • Hvor mange skibe drog han af sted med – hvor mange kom frem?

 • Nordboerne levede i Sydgrønland men tog om sommeren til Diskobugten. Hvorfor?

Omkring år 1200 kom inuit til Nordgrønland. De kom fra Canada.

De rejste ned langs kysten og kom til Diskobugten.

Her mødte de nordboerne.

De første bosættere brugte harpun til at fange sælerne med. I dag fanges de med garn. 

 

 • Billedet forestiller to nordboere. En mand og en kvinde. Lav en tegning af en inuit-kvinde og en inuit-mand.

  Min tegning:

 • Hvor kom inuit fra?

 • Hvor kom nordboerne fra?