INDLANDSISENS SKJULTE FORTÆLLINGER

OM MATERIALET

 • Dengang Grønland var grønt
 • Der levede dinosaurer i Grønland
 • Landskabet under isen
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

I bogen kan du finde billeder om emnet.

OPGAVER TIL INDLANDSISENS GEMTE FORTÆLLINGER

I 1979 fandt en dansk forsker noget mærkeligt i Nordgrønland. I et 100 meter tykt jordlag fandt han rester af træer, insekter og andre former for liv.

For 2 mio. år siden voksede der træer. På kortet kan man se, hvor der voksede nåletræer og løvtræer, og hvor der var heder.

 

 • Lav en tegning af et nåletræ og et løvtræ. 

 

I Jameson Land i Østgrønland fandt forskere rester af en dinosaur. De gav den navnet ‘issi saaneq’, som betyder kolde knogler på grønlandsk.

Dinosauren levede for 150 mio. år siden. Den gang var Østgrønland en del af Norge.

Forestil dig at du er på tur i Østgrønland og du møder en issi saaneq. Er det en venlig eller farlig dinosaur?

Skriv, indtal eller tegn din historie:

Hvis indlandsisen forsvandt, ville landet under den hæve sig mange hundrede meter på øens midte. Grønland vil så se ud, som før landet blev dækket af is.  

 

 • Hvad er er under indlandsisen? 
 • Lav en tegning af landskabet uden is.
 • Vil der leve dinosaurer igen, hvis isen forsvinder? 

OPGAVER TIL INDLANDSISENS GEMTE FORTÆLLINGER

I 1979 fandt en dansk forsker noget mærkeligt i Nordgrønland. I et 100 meter tykt jordlag fandt han rester af træer, insekter og andre former for liv.

For 2 mio. år siden voksede der træer. På kortet kan man se, hvor der voksede nåletræer og løvtræer, og hvor der var heder.

 

 • Lav en tegning af et nåletræ og et løvtræ. 

 

I Jameson Land i Østgrønland fandt forskere rester af en dinosaur. De gav den navnet ‘issi saaneq’, som betyder kolde knogler på grønlandsk.

Dinosauren levede for 150 mio. år siden. Den gang var Østgrønland en del af Norge.

Forestil dig at du er på tur i Østgrønland og du møder en issi saaneq. Er det en venlig eller farlig dinosaur?

Skriv, indtal eller tegn din historie:

Hvis indlandsisen forsvandt, ville landet under den hæve sig mange hundrede meter på øens midte. Grønland vil så se ud, som før landet blev dækket af is.  

 

 • Hvad er er under indlandsisen? 
 • Lav en tegning af landskabet uden is.
 • Vil der leve dinosaurer igen, hvis isen forsvinder?