KÆLVNING

OM MATERIALET

 • Derfor kælver Sermeq Kujalleq
 • Isfjeldets rejse gennem Isfjorden
 • Sermeq Kujalleq kælver 10 % af isfjeldene fra indlandsisen
 • Kælvning skaber kæmpebølger
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

I bogen kan du finde billeder om emnet.

OPGAVER TIL KÆLVNING

Når en gletsjer kælver, brækker der isfjelde af gletsjerkanten i forskellige størrelser.

Isfjeldene driver med havstrømmene ud i verden.

 • Hvordan kan tyngdekraften påvirke kælvningen?

 • Hvordan kan temperaturforandringer påvirke kælvningen?

 • Temperaturforandringer kan enten være naturskabte eller menneskeskabte. Hvad er karakteristisk ved de to fænomener?

De isfjelde der kælver fra gletsjeren Sermeq Kujalleq, rejser videre gennem Isfjorden.

På billedet kan du se et isfjeld på sin rejse gennem Isfjorden.

 • Ved Isfjordens udmunding er der dannet en morænebakke. Hvordan er den dannet og hvor høj er den ca? 

 • På modellen på side 46 er der 6 faglige begreber om isen. Forklar hvert begreb med en kort tekst. 

 • Se på billedet her af de to mennesker på bænken foran isfjorden, billedet er også er på side 47. Skriv et digt der passer til billedet.

  Dit digt:

Her ser du et luftfoto af isfjeldene fra Sermeq Kujalleq, ved Ilulissat 2019.

Gletsjeren kælver 40 til 50 km³ is om året. Den er en af verdens hurtigste gletsjere.

 • Hvis 10% af isfjeldene fra Grønland er ca 50 km³, hvor mange km³ er så 100%?
 • Vand er en dyrebar ressource. Kan man ikke bare smelte alt vandet fra indlandsisen og bruge det? Hvorfor/hvorfor ikke?   
 • Sermeq Kujalleq er den hurtigste gletsjer på den nordlige halvkugle. Hvilke andre gletsjere findes der? Søg gerne på nettet.

Man ikke ved præcis hvornår gletsjeren kælver eller et isfjeld vender sig, det kan derfor være farligt at færdes på havet og langs kysten i Ilulissat.

 • På side 54-55 er der fire billeder med en kajak. Skriv en historie der passer til billederne. 

 • Er der andre steder i verden der er blevet ramt af tsunami? Hvor og hvornår?

 • Er der andre naturfænomener, som kan være farlige for mennesker?

OPGAVER TIL KÆLVNING

Når en gletsjer kælver, brækker der isfjelde af gletsjerkanten i forskellige størrelser.

Isfjeldene driver med havstrømmene ud i verden.

 • Hvordan kan tyngdekraften påvirke kælvningen?

 • Hvordan kan temperaturforandringer påvirke kælvningen?

 • Temperaturforandringer kan enten være naturskabte eller menneskeskabte. Hvad er karakteristisk ved de to fænomener?

De isfjelde der kælver fra gletsjeren Sermeq Kujalleq, rejser videre gennem Isfjorden.

På billedet kan du se et isfjeld på sin rejse gennem Isfjorden.

 • Ved Isfjordens udmunding er der dannet en morænebakke. Hvordan er den dannet og hvor høj er den ca? 

 • På modellen på side 46 er der 6 faglige begreber om isen. Forklar hvert begreb med en kort tekst. 

 • Se på billedet her af de to mennesker på bænken foran isfjorden, billedet er også er på side 47. Skriv et digt der passer til billedet.

  Dit digt:

Her ser du et luftfoto af isfjeldene fra Sermeq Kujalleq, ved Ilulissat 2019.

Gletsjeren kælver 40 til 50 km³ is om året. Den er en af verdens hurtigste gletsjere.

 • Hvis 10% af isfjeldene fra Grønland er ca 50 km³, hvor mange km³ er så 100%?
 • Vand er en dyrebar ressource. Kan man ikke bare smelte alt vandet fra indlandsisen og bruge det? Hvorfor/hvorfor ikke?   
 • Sermeq Kujalleq er den hurtigste gletsjer på den nordlige halvkugle. Hvilke andre gletsjere findes der? Søg gerne på nettet.

Man ikke ved præcis hvornår gletsjeren kælver eller et isfjeld vender sig, det kan derfor være farligt at færdes på havet og langs kysten i Ilulissat.

 • På side 54-55 er der fire billeder med en kajak. Skriv en historie der passer til billederne. 

 • Er der andre steder i verden der er blevet ramt af tsunami? Hvor og hvornår?

 • Er der andre naturfænomener, som kan være farlige for mennesker?