SÆLFANGST

OM MATERIALET

 • Sommerfangst fra kajak
 • Vinterfangst fra havisen
 • Brug af sælerne

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

Denne del har s. 22-33 som udgangspunkt – her kan du finde  viden om emnet.

 

Læs mere om sæler her.

OPGAVER TIL SÆLFANGST

Om sommeren er det muligt at sejle ud i kajak og fange dyr i Isfjorden. 

Gennem mange tusinde år er kajakken og fangstredskaberne blevet udviklet til dem, vi kender i dag.

 • Hvad brugte Saqqaq-folket som foretrukket fartøj og fangstredskab?

 • Hvad er en fangstblære?

 • Hvornår ankom Thule-folket?

Om vinteren fanges dyrene fra et hul i isen. For fortidens mennesker, var det nødvendigt også at kunne fange dyr om vinteren. Metoden kaldes for åndehulsfangst. Med hjælp fra sin hund finder jægeren et åndehul, der blev skabt af en sæl mens havisen frøs til.

 • På side 30-31 i bogen er der to billeder der viser åndehulsfangst. Hvilken sælart kan man se?

 • Hvordan fungerer en tersharpun?

 • Beskriv forskellen på vinterfangst og sommerfangst.

I lang tid har ringsælen udgjort hovedparten af næringsgrundlaget for beboerne ved Isfjorden. 

Men der lever også andre sælarter omkring Grønland: grønlandssæl, spættet sæl, remmesæl og klapmyds.

På billedet ses en kvinde, der ved at skrabe et sælskind med en ulu. 

 • Det er ikke kun kødet fra sælen, der har været til gavn for inuit. Hvilke andre dele af sælen blev ellers brugt og til hvad?

 • Hvad er en ulu?

 • Undersøg de 5 forskellige sælarter og find ud af hvad forskellen er på dem.

OPGAVER TIL SÆLFANGST

Om sommeren er det muligt at sejle ud i kajak og fange dyr i Isfjorden. 

Gennem mange tusinde år er kajakken og fangstredskaberne blevet udviklet til dem, vi kender i dag.

 • Hvad brugte Saqqaq-folket som foretrukket fartøj og fangstredskab?

 • Hvad er en fangstblære?

 • Hvornår ankom Thule-folket?

Om vinteren fanges dyrene fra et hul i isen. For fortidens mennesker, var det nødvendigt også at kunne fange dyr om vinteren. Metoden kaldes for åndehulsfangst. Med hjælp fra sin hund finder jægeren et åndehul, der blev skabt af en sæl mens havisen frøs til.

 • På side 30-31 i bogen er der to billeder der viser åndehulsfangst. Hvilken sælart kan man se?

 • Hvordan fungerer en tersharpun?

 • Beskriv forskellen på vinterfangst og sommerfangst.

I lang tid har ringsælen udgjort hovedparten af næringsgrundlaget for beboerne ved Isfjorden. 

Men der lever også andre sælarter omkring Grønland: grønlandssæl, spættet sæl, remmesæl og klapmyds.

På billedet ses en kvinde, der ved at skrabe et sælskind med en ulu. 

 • Det er ikke kun kødet fra sælen, der har været til gavn for inuit. Hvilke andre dele af sælen blev ellers brugt og til hvad?

 • Hvad er en ulu?

 • Undersøg de 5 forskellige sælarter og find ud af hvad forskellen er på dem.