SÆLFANGST

OM MATERIALET

 • Sommerfangst fra kajak
 • Vinterfangst fra havisen
 • Brug af sælerne

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

Denne del har s. 22-33 som udgangspunkt – her kan du finde  viden om emnet.

 

Læs mere om sæler her.

OPGAVER TIL SÆLFANGST

Om sommeren er det muligt at sejle ud i kajak og fange dyr i Isfjorden. 

Gennem mange tusinde år er kajakken og fangstredskaberne blevet udviklet til dem, vi kender i dag.

 • Hvem var Saqqaq-folket?

 • Hvad brugte Saqqaq-folket som foretrukket fartøj og fangstredskab?

 • Hvordan fungerede en fangstblære?

Om vinteren laver man hul i isen, hvorfra dyrene fanges. For fortidens mennesker, var det nødvendigt også at kunne fange dyr om vinteren. 

Metoden kaldes for åndehulsfangst. Med hjælp fra sin hund finder jægeren et åndehul, der er egnet til at jage fra. 

 • Hvorfor mon det hedder åndehulsfangst?  

 • Hvordan fungerer en tersharpun?

 • Hvordan ser fremtiden ud for vinterfangst i forhold til klimaforandringer?

I lang tid har ringsælen udgjort hovedparten af næringsgrundlaget for beboerne ved Isfjorden. 

Men der lever også andre sælarter omkring Grønland: grønlandssæl, spættet sæl, remmesæl og klapmyds

På billedet ses en kvinde, der ved at skrabe et sælskind med en ulu. 

 • Det er ikke kun kødet fra sælen der har været til gavn for inuit. Hvilke andre dele af sælen blev ellers brugt og til hvad?

 • Hvad er en ulu?

 • Undersøg de 5 forskellige sælarter og find ud af hvad forskellen er på dem.

OPGAVER TIL SÆLFANGST

Om sommeren er det muligt at sejle ud i kajak og fange dyr i Isfjorden. 

Gennem mange tusinde år er kajakken og fangstredskaberne blevet udviklet til dem, vi kender i dag.

 • Hvem var Saqqaq-folket?

 • Hvad brugte Saqqaq-folket som foretrukket fartøj og fangstredskab?

 • Hvordan fungerede en fangstblære?

Om vinteren laver man hul i isen, hvorfra dyrene fanges. For fortidens mennesker, var det nødvendigt også at kunne fange dyr om vinteren. 

Metoden kaldes for åndehulsfangst. Med hjælp fra sin hund finder jægeren et åndehul, der er egnet til at jage fra. 

 • Hvorfor mon det hedder åndehulsfangst?  

 • Hvordan fungerer en tersharpun?

 • Hvordan ser fremtiden ud for vinterfangst i forhold til klimaforandringer?

I lang tid har ringsælen udgjort hovedparten af næringsgrundlaget for beboerne ved Isfjorden. 

Men der lever også andre sælarter omkring Grønland: grønlandssæl, spættet sæl, remmesæl og klapmyds

På billedet ses en kvinde, der ved at skrabe et sælskind med en ulu. 

 • Det er ikke kun kødet fra sælen der har været til gavn for inuit. Hvilke andre dele af sælen blev ellers brugt og til hvad?

 • Hvad er en ulu?

 • Undersøg de 5 forskellige sælarter og find ud af hvad forskellen er på dem.