VANDLOPPEN

Skærmbillede 2023-11-01 kl. 15.07.08
Skærmbillede 2023-02-20 kl. 13.51.40

OM MATERIALET

 • Vandloppen er centrum i det arktiske fødenet
 • Isalger og planteplankton

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj

Denne del har s. 16-21 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

 

Læs om vandlopper.

 

OPGAVER TIL VANDLOPPEN

Den art af vandloppe der lever i Diskobugten og isfjorden, hedder Calanus. Der findes mange andre arter af denne flercellede organisme. 

Calanus er næsten dobbelt så stor som andre arter, hvilket gør den velegnet som centrum for det arktiske fødenet. 

 • Hvad betyder begrebet art?

 • Vandloppen er et krebsdyr. Hvad kendetegner et krebsdyr?

 • Er vandloppen en prokaryot eller eukaryot organisme – hvorfor?

Isalgerne har tilpasset sig det kolde liv under isen, så de kan lave fotosyntese selv med meget sparsomt sollys.

Isalgerne er ikke den eneste organisme der står for fotosyntesen; der findes også planteplankton som flyder rundt i vandet. 

 

 • Opstil en afstemt kemisk formel for fotosyntese.

 • Hvilken del i plantecellen sørger for fotosyntesen?

 • Hvad betyder det for det arktiske økosystem, at isalgerne har tilpasset sig sine omgivelser?

OPGAVER TIL VANDLOPPEN

Den art af vandloppe der lever i Diskobugten og isfjorden, hedder Calanus. Der findes mange andre arter af denne flercellede organisme. 

Calanus er næsten dobbelt så stor som andre arter, hvilket gør den velegnet som centrum for det arktiske fødenet. 

 • Hvad betyder begrebet art?

 • Vandloppen er et krebsdyr. Hvad kendetegner et krebsdyr?

 • Er vandloppen en prokaryot eller eukaryot organisme – hvorfor?

Isalgerne har tilpasset sig det kolde liv under isen, så de kan lave fotosyntese selv med meget sparsomt sollys.

Isalgerne er ikke den eneste organisme der står for fotosyntesen; der findes også planteplankton som flyder rundt i vandet. 

 

 • Opstil en afstemt kemisk formel for fotosyntese.

 • Hvilken del i plantecellen sørger for fotosyntesen?

 • Hvad betyder det for det arktiske økosystem, at isalgerne har tilpasset sig sine omgivelser?