DEN DANSK- NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

OM MATERIALET

 • Handelsstedet Jakobshavn
 • Storfangerne
 • Handelsstederne ændrer livsformen
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

Denne del har s. 30-39 som udgangspunkt – her kan du finde viden om emnet.

Her kan du finde mere viden om indførelsen af hjemmestyret.

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

I 1720’erne begyndte den dansk-norske stat at oprette handelssteder i Grønland. 

Nu kunne udvekslingen bedre foregå fra handelsstederne.

 • Hvem har lagt navn til Jakobshavn og hvornår fik byen sit officielle oprindelige navn til bage og hvad betyder det på grønlandsk?

 • Danmark og Norge dannede rigsfællesskab fra 1536 til 1814. Hvilke lande danner Danmark i dag rigsfællesskab med?

 • Hvad betød indførelsen af hjemmestyret for Grønland?

I begyndelsen af kolonitiden var det i Diskobugten,der var de bedste fangstmuligheder. 

Det var derfor her, de flest fangere opholdte sig for at kunne sælge deres fangst. 

Kolonimagten var meget afhængige de dygtige fangere.

 • Hvad er en storfanger og hvorfor var kolonimagten afhængige af dem?

 • Hvilke biologiske faktorer gjorde, at Diskobugten var det sted med de bedste fangstmuligheder?

 • Hvorfor skete der en omlægning fra fangst til fiskeri i 1920’erne?

På billede ses en af kolonibutikkerne. 

Det er udstedsbestyrer Sofus, der er i sin butik. Disse butikker befandt sig i handelsstederne og forsynede fangerne med bl.a. europæiske varer.

 • Hvilke varer har mon været eftertragtet i kolonibutikkerne?

 • Hvordan var inuits livsform før handelsstederne kom til?

 • Var der nogle fordele eller ulemper for inuit, ved at de blev fastboende?

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

I 1720’erne begyndte den dansk-norske stat at oprette handelssteder i Grønland. 

Nu kunne udvekslingen bedre foregå fra handelsstederne.

 • Hvem har lagt navn til Jakobshavn og hvornår fik byen sit officielle oprindelige navn til bage og hvad betyder det på grønlandsk?

 • Danmark og Norge dannede rigsfællesskab fra 1536 til 1814. Hvilke lande danner Danmark i dag rigsfællesskab med?

 • Hvad betød indførelsen af hjemmestyret for Grønland?

I begyndelsen af kolonitiden var det i Diskobugten,der var de bedste fangstmuligheder. 

Det var derfor her, de flest fangere opholdte sig for at kunne sælge deres fangst. 

Kolonimagten var meget afhængige de dygtige fangere.

 • Hvad er en storfanger og hvorfor var kolonimagten afhængige af dem?

 • Hvilke biologiske faktorer gjorde, at Diskobugten var det sted med de bedste fangstmuligheder?

 • Hvorfor skete der en omlægning fra fangst til fiskeri i 1920’erne?

På billede ses en af kolonibutikkerne. 

Det er udstedsbestyrer Sofus, der er i sin butik. Disse butikker befandt sig i handelsstederne og forsynede fangerne med bl.a. europæiske varer.

 • Hvilke varer har mon været eftertragtet i kolonibutikkerne?

 • Hvordan var inuits livsform før handelsstederne kom til?

 • Var der nogle fordele eller ulemper for inuit, ved at de blev fastboende?