DEN DANSK- NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

OM MATERIALET

 • Handelsstedet Jakobshavn
 • Storfangerne
 • Handelsstederne ændrer livsformen
 •  

Du svarer på opgaverne ved at benytte

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj
 • Billeder
  •  

I bogen kan du finde mere viden om emnet.

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

Omkring år 1720 oprettede den dansk-norske stat handelssteder i Grønland. 

Et af stederne var i Ilulissat. Stedet blev kaldt Jakobshavn, og først med indførelsen af hjemmestyret i 1979 fik byen sit grønlandske navn tilbage.

I dag bor der ca. 4.700 mennesker i Ilulissat. For 100 år siden boede der omkring 300 mennesker.

 • På side 33 i bogen ses et kort over Ilulissat fra 1919. 

  Hvad viser det?

 • Fra 1536 til 1814 dannede Danmark og Norge rigsfællesskab.

  Hvilke lande danner Danmark i dag rigsfællesskab med:

De dygtigste og mest produktive fangere blev kaldt storfangere.

Ud over at sørge for deres familier byttede de deres fangst til europæiske varer.

I kolonitiden var økonomien bundet op på fangsten. Derfor var kolonimagten afhængig af storfangerne.

Med omlægningen fra fangst til fiskeri i 1920’erne, var der ikke længere brug for storfangernes fangst. Derfor mistede mange af fangerne deres status. 

De var blevet afhængige af at handle i kolonierne, men kunne nu ikke længere dække deres familiers behov.

De første bosættere brugte harpun til at fange sælerne med. I dag fanges de med garn. 

 

Billede viser storfanger Johan Gundel fra Ilulissat og hans familie.

Forestil dig at du er et af børnene og skriv en historie med titlen:

Min barndom i en storfangerfamilie

Med kolonibutikkerne ændrede inuits livsform sig.

De flyttede fra bopladserne til handelsstederne.

Dels ville de gerne bo tættere på handelsstederne – dels var det ikke længere nødvendigt at handle med de andre regioner i Grønland. 

De blev derfor fastboende.

 • Hvordan ændrede livsformen sig for inuit i løbet af 1800-tallet?

 • Hvorfor ville man gerne bo i nærheden af handelsstederne? Få hjælp side 39 i bogen.

 • Lav en beskrivelse af Sofus` butik.

OPGAVER TIL DEN DANSK-NORSKE STAT OG FORMALISERET HANDEL

Omkring år 1720 oprettede den dansk-norske stat handelssteder i Grønland. 

Et af stederne var i Ilulissat. Stedet blev kaldt Jakobshavn, og først med indførelsen af hjemmestyret i 1979 fik byen sit grønlandske navn tilbage.

I dag bor der ca. 4.700 mennesker i Ilulissat. For 100 år siden boede der omkring 300 mennesker.

 • På side 33 i bogen ses et kort over Ilulissat fra 1919. 

  Hvad viser det?

 • Fra 1536 til 1814 dannede Danmark og Norge rigsfællesskab.

  Hvilke lande danner Danmark i dag rigsfællesskab med:

De dygtigste og mest produktive fangere blev kaldt storfangere.

Ud over at sørge for deres familier byttede de deres fangst til europæiske varer.

I kolonitiden var økonomien bundet op på fangsten. Derfor var kolonimagten afhængig af storfangerne.

Med omlægningen fra fangst til fiskeri i 1920’erne, var der ikke længere brug for storfangernes fangst. Derfor mistede mange af fangerne deres status. 

De var blevet afhængige af at handle i kolonierne, men kunne nu ikke længere dække deres familiers behov.

De første bosættere brugte harpun til at fange sælerne med. I dag fanges de med garn. 

 

Billede viser storfanger Johan Gundel fra Ilulissat og hans familie.

Forestil dig at du er et af børnene og skriv en historie med titlen:

Min barndom i en storfangerfamilie

Med kolonibutikkerne ændrede inuits livsform sig.

De flyttede fra bopladserne til handelsstederne.

Dels ville de gerne bo tættere på handelsstederne – dels var det ikke længere nødvendigt at handle med de andre regioner i Grønland. 

De blev derfor fastboende.

 • Hvordan ændrede livsformen sig for inuit i løbet af 1800-tallet?

 • Hvorfor ville man gerne bo i nærheden af handelsstederne? Få hjælp side 39 i bogen.

 • Lav en beskrivelse af Sofus` butik.