FORÅRSOPBLOMSTRING

OM MATERIALET

 • Den næringsrige Isfjord
 • Havisens betydning for forårsopblomstring
 • Forårsopblomstringen

Du svarer på opgaverne ved at benytte:

 • Tekst
 • Lyd
 • Tegneværktøj

Har du printudgave må du udelade lydsvar.

I bogen fra udstillingen kan du finde mere viden om emnet.

OPGAVER TIL DEN NÆRINGSRIGE ISFJORD

Følg de hvide pile, som viser hvordan vandet hvirvler næringsstoffer op til havets overflade.

Det vand der løber under isfjeldet, er smeltevand. Det der kommer fra havet, er saltvand.

Når solen om foråret titter frem, bryder isen op. Isalgerne der er fanget lige under den, begynder at blomstre op. 

Når det sker, vandrer vandlopperne op og æder sig fede i den næringsrige plankton.

 • Hvor vokser isalgerne? 
 • Hvor kommer smeltevandet fra?
 • Hvad spiser vandlopper?
 • Skriv, tegn eller indtal navnene på de dyr du kender på billedet.
 • Hvad spiser de?
 • Hvad er et fødenet?

Om vinteren er der intet eller meget lidt sollys ved Ilulissat. Om foråret vender solen tilbage.

Nogle år sker det at isen bryder tidligt op, eller er der slet ikke noget is. Så begynder algerne at blomstre tidligt. 

Vandlopperne, der overvintrer på bunden af havet, risikerer at vandre op, når blomstringen er overstået. De når ikke at spise sig fede.

 • Hvad sker der, når isen bryder op, og solen skinner på algerne?
 • Hvor lever vandlopperne om vinteren?
 • Hvordan ser en vandloppe ud? 

OPGAVER TIL DEN NÆRINGSRIGE ISFJORD

Smeltevand løber ud under gletsjeren og løfter næringsrigt bundvand op i lyset.

Vandlopperne overvintrer på bunden af havet.

Om foråret bryder isen op, og  isalgerne der er fanget lige under den, begynder at blomstrer op.

Når det sker, vandrer vandlopperne op og æder sig fede i den næringsrige plankton.

Her nogle spørgsmål – find selv på flere

 • Hvorfor er der flest næringsstoffer og plankton nær gletsjerfronten?
 • Hvad er forskellen på smeltevand og fjordvand?
 • Hvorfor er det vigtigt at vandlopperne æder sig fede?
 • Lav en liste over de dyr du kan se på fødenettet. 
  • Svar:
 • Hvad spiser de?

  • Svar:

 • Hvorfor kalder man den verden der opstår under isen for polarområdets græsslette?

  • Svar:

Bryder isen tidligt op, eller er der slet ikke noget is, sker opblomstringen af plankton tidligt.

Vandlopperne, der overvintrer på bunden af havet, risikerer at vandre op, når blomstringen er overstået. De når ikke at spise sig fede.

 • Hvordan påvirker det fødenettet, hvis opblomstringen sker tidligt?
  • Svar:
 • Hvorfor er der flest vandlopper tættest på gletsjerfronten?

  • Svar:

 • Hvordan ser en vandloppe ud? 

  • Svar: