PINIUTIT

ATORTUSSAT PILLUGIT

 • Unaat piniutit

Maku atorlugit suliassat suliarissavatit

 • Oqaluttariarsorneqt
 • Nipi
 • Titartaanermut atortut
 • Assit
 •  

Atuakkami sammisap assitai nassaarisinnaavatit.

Piniutinut atatillugu suliassat

Unaamik sikumit allusiorneq

 • Piniutip ulussaa ujaqqamik sumik sananeqaateqarpa?

 • Una tuukkaq sumik sananeqaateqarpa?

 • Tuukkap ulua sumik sananeqaateqarpa?

Piniutinut atatillugu suliassat

Unaamik sikumit allusiorneq

 • Piniutip ulussaa ujaqqamik sumik sananeqaateqarpa?

 • Una tuukkaq sumik sananeqaateqarpa?

 • Tuukkap ulua sumik sananeqaateqarpa?