GLETSJEREN DER BRINGER LIV

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL GYMNASIUM

Gletsjeren der bringer liv er én ud af i alt ni podcasts produceret af Katrine Nyland til Ilulissat Isfjordscenteret.

Vejledning til Book Creator bogen

Book Creator bogen Gletsjeren der bringer liv er en elevbog, der knytter sig til podcasten Gletsjeren der bringer liv.

Podcasten varer 4:28.

Forløbet er tilrettelagt med fokus på elevernes undersøgende, eksperimenterende og skabende tilgang til læring.

Forløbet omfatter tre trin:

 • Arbejdet før der lyttes til podcasten.
 • Lytning og arbejde med podcasten.
 • Efterarbejde med tema og viden fra podcasten.

Start med at lytte til podcasten, før den præsenteres for eleverne.

OM MATERIALET

Tværfagligt – naturfagene, med fokus på biologi og geografi, og dansk.

 • Eleverne opnår grundlæggende viden om
 • Eleverne opnår særlig viden om Sermeq Kujalleq-gletsjeren og det liv den bringer med sig.
 • Eleverne træner deres færdigheder i kommunikation og samarbejde.

Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis eller enkeltvis. Afhængigt af, hvad der passer bedst til den enkelte elev, og hvilke kompetencer der skal udvikles. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er ens bedste ven, man arbejder bedst sammen med. Samarbejde mellem eleverne handler om netop samarbejde og ikke kun samvær.

Vejledning til Book Creator bogen

Book Creator bogen Gletsjeren der bringer liv er en elevbog, der knytter sig til podcasten Gletsjeren der bringer liv.

Podcasten varer 4:28.

Forløbet er tilrettelagt med fokus på elevernes undersøgende, eksperimenterende og skabende tilgang til læring.

Forløbet omfatter tre trin:

 • Arbejdet før der lyttes til podcasten.
 • Lytning og arbejde med podcasten.
 • Efterarbejde med tema og viden fra podcasten.

Start med at lytte til podcasten, før den præsenteres for eleverne.

OM MATERIALET

Tværfagligt – naturfagene, med fokus på biologi og geografi, og dansk.

 • Eleverne opnår grundlæggende viden om
 • Eleverne opnår særlig viden om Sermeq Kujalleq-gletsjeren og det liv den bringer med sig.
 • Eleverne træner deres færdigheder i kommunikation og samarbejde.

Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis eller enkeltvis. Afhængigt af, hvad der passer bedst til den enkelte elev, og hvilke kompetencer der skal udvikles. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er ens bedste ven, man arbejder bedst sammen med. Samarbejde mellem eleverne handler om netop samarbejde og ikke kun samvær.

00:00
00:00

Gletsjeren der bringer Liv

SIDE TIL SIDE VEJLEDNING TIL OPGAVER I

BOOK CREATOR ELEVBOGEN “GLETSJEREN DER BRINGER LIV”

Eleverne møder Isfjordscenteret i fire billeder: sommer og vinter, skelettet af bygningen og Kangia gletsjerfronten.

På side 6-7 er der dels en tekst, dels tre videoer, der viser tilblivelsen af Isfjordscenteret.

I klassen kan I tale om:

 • Hvad Isfjordscenteret er.
 • Hvad formålet med en institution som Isfjordscenteret er.
 • Hvordan der ser ud omkring Isfjordscenteret.
 • Forskellen på sommer og vinter, både der hvor I bor og i Grønland.

Eleverne skal gøre sig klart, hvad de allerede ved om Grønland, inden de påbegynder arbejdet med podcasten. I denne podcast er der fokus på gletsjere, men måske har I arbejdet med nogle af de andre podcasts eller på anden måde erhvervet viden, som kan aktiveres inden arbejdet.

På side 8 er der et link til Google Maps. Her kan eleverne selv prøve at finde Isfjordscenteret på et kort.

Du kan også eksperimentere med at lade dem finde stederne i podcasten, så de har et billede af hvor de er placeret. Her er stederne:

 • Ilulissat
 • Sermeq Kujalleq-gletsjeren
 • Isfjorden

På side 8 er der desuden fire spørgsmål som kan hjælpe eleverne på vej. Her er nogle flere:

 • Hvordan kommer man rundt i Grønland?
 • Hvilke sprog taler de i Grønland?

Side 9 er beregnet til svar. Eleverne vælger selv deres udtryksform. Nogle muligheder i BookCreator:

 • lave en model/tegning i hånden og indsætte den
 • finde billeder i BookCreator som omhandler Grønland, og indsætte dem. Herefter kan man lave en tekst til billederne med den viden man har
 • indspille en lydfil hvor man fortæller om det man ved
 • en kombination af ovenstående

På side 10-11 er der indsat et kort over Grønland, med seks røde markører. Lad eleverne placere markørerne der hvor de kender byer eller bygder i Grønland. De kan skrive navnet på byen eller bygden i feltet ved siden af markørerne.

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

Eleverne skal nu lytte til podcasten Gletsjeren der bringer liv. De finder podcasten ved at klikke på billedet på side 13. På side 12 står der en kort tekst med en introduktion til podcasten samt en kort vejledning til hvordan eleverne skal arbejde med faglig lytning.

Det anbefales at lade eleverne lytte parvis eller i mindre grupper. Lad gerne eleverne bruge nogle minutter på at tale om det, de har hørt, inden de går i gang med arbejdet på side 14-15.

På side 14-15 skal eleverne lave et resumé af det de har hørt i podcasten. Det kan de vælge at gøre på forskellige måder; de kan vælge en eller flere.

 • skrive en tekst
 • indspille en lydfil
 • lave en model/tegning
 • noget helt andet som de er vant til at arbejde med i forhold til resumé og notatteknik

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

I skal nu lave en fælles opsamling i klassen hvor I gennemgår elevernes arbejde med siderne 14-15.

Den fælles opsamling skal forberede eleverne således at de kan lave deres eget opslagsværk, som de kan vende tilbage til undervejs i arbejdet med podcasten.

På siderne 16-17 skal eleverne forklare betydningen af de nøgleord og fagbegreber, som I sammen gennemgår. De vælger selv om der skal anvendes tekst, lyd, billede, tegning, eller en kombination heraf. Deres produkter vil indgå i det videre arbejde med podcasten.

Vi anbefaler at du starter med at bede eleverne om at komme med de nøgleord og eventuelt fagbegreber, som de har hørt i podcasten. Bagefter supplerer du med følgende nøgleord og fagbegreber, der er centrale i podcasten og vigtige i det videre arbejde.

 • Gletsjer – ordet gletsjer betyder “strøm af is”. En gletsjer er en større ismasse i bevægelse. Når vægten fra ny sne lægger sig tilstrækkelig tungt på indlandsisen, bliver den nederste is presset ud i retning af kysten. Den isstrøm, der opstår, kalder man en gletsjer.

Hvordan tror I at en gletsjer bringer liv?

 • Kælvning – når isblokke ved gletsjerfronten falder i havet på grund af tyngdekraften, kaldes det kælvning. Man kan sige gletsjeren ”føder” isfjelde og isskosser. De store kælvninger, hvor store dele af gletsjerfronten løsnes, sker kun nogle få gange i løbet af sommeren, men små stykker is brækker hele tiden af kanten og kan ses året rundt.

Hvorfor tror I at det kun er om sommeren at store dele af gletsjerfronten brækker af?

 • Cyklus – er karakteriseret ved, at noget mere eller mindre regelmæssigt vender tilbage, gentager sig.

Isen har en cyklus. Isens bevægelser påvirkes af årstidernes kulde og varme.

Hvornår er gletsjeren mest aktiv, og hvornår går gletsjeren næsten i stå? Hvorfor mon?

 • Dyrelivet – ved Isfjorden er dyrelivet meget anderledes end andre steder i verden. Det er fordi der er lange perioder uden sollys og med meget lave temperaturer.

 Hvordan er dyrelivet årstidsbestemt, der hvor du bor?

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

Eleverne skal nu arbejde med faglig læsning og Ilulissat Isfjord hvor Malik flyver turister hen for at se gletsjeren Sermeq Kujalleq.

På side 18 er der et link til Kvikguide til Ilulissat Isfjord fra geus.dk, hvor der er tekst og billeder med omdrejningspunkt i Ilulissat Isfjord. Det første billede viser gletsjeren, Sermeq Kujalleq.

Eleverne skal i makkerpar eller mindre grupper læse teksten på hjemmesiden. Der vil være en del fagbegreber og førfaglige ord som eleverne muligvis ikke kender. De ord skal de slå op og skrive ind på side 19 undervejs som de møder dem i teksten.

Mind eleverne om, at de også skal huske at læse billedteksterne.

På side 20-21 er der otte talebobler med spørgsmål til teksten som eleverne skal besvare efter de har læst teksten og slået ukendte ord op. De skal indtale en lydfil med svar til hvert spørgsmål.

Indspilning af lydoptagelse; se instruktion 1 her.

Eleverne skal arbejde med det marine fødenet man finder ved Isfjorden.

På side 22-23 er der et eksempel på et fødenet i Grønland. På side 23 er der desuden fire spørgsmål. Tal om billedet og spørgsmålene fælles i klassen. Hvis der er tid til det, kan I prøve at tegne et fødenet fra et andet økosystem end det viste. F.eks. fra skoven, fra ørkenen eller andre steder. Når I har arbejdet med side 22-23, skal eleverne opdatere deres opslagsværk på side 16-17 med begrebet fødenet.

Når de har opdateret deres opslagsværk, skal de i mindre grupper arbejde videre med side 24-27.

På side 24-25 er der elleve infobokse med viden om forskellige dyr, der indgår i det marine fødenet ved Isfjorden. På side 26-27 er der billeder af dyrene fra side 24-25.

Eleverne skal nu rykke rundt på billederne så det bliver til et fødenet. De skal bruge blyantværktøjet til at lavet pile så de passer ind i deres fødenet.

Tegning med blyantværktøjet; se instruktion 4 her.

Eleverne skal arbejde med fotosyntesen, som er grundlag for alt liv på Jorden. I det arktiske marine fødenet er isalgerne grundstenen, da det er dem, der kan lave fotosyntese.

På side 28-29 er der to tekster der handler om hhv. ‘Dyrelivet ved Isfjorden’ og ‘Havisens betydning for forårsopblomstringen’. Eleverne skal læse de to tekster, og når de er færdige skal I lave en opsamling i klassen.

Her er spørgsmål du kan bruge til opsamlingen:

 • Hvordan er vinteren i Ilulissat?
 • Hvad er det der bliver produceret om foråret og om sommeren?
 • I teksten sammenligner de verdenen under isen med et andet økosystem, hvilket?
 • Hvad er det vigtigste i det arktiske marine fødenet?
 • Er isalger det samme som planteplankton?

På side 30-31 er der en tekst der forklarer fotosyntese ud fra isalger, som eleverne har arbejdet med på side 22-27. De skal læse teksten, og bagefter skal de rykke rundt på kasserne, således at de viser fotosyntesen korrekt.

Fotosyntesen:

6CO2 + 6H2O + SOLLYS → 6O2 + C6H12O6

Når I har arbejdet med side 26-29, skal eleverne opdatere deres opslagsværk på side 16-17 med begrebet fotosyntese.

Eleverne skal forestille sig, at de er blevet kontaktet af Malik fra podcasten. Han har brug for hjælp til at lave en reklame for sine helikopterture. Reklamen skal informere turisterne om området og få dem til at booke en helikoptertur med Malik.

Eleverne kan arbejde i mindre grupper med reklamen.

På side 32-33 er der indsat en kasse til tekst og to billedrammer, hvor de kan indsætte deres reklame. De kan tilføje eller fjerne kasser efter behov. De kan lave reklamen på papir og indsætte billeder af den, de kan lave den direkte inde i Book Creator med figurer og billeder derfra eller en kombination.

Lad grupperne præsentere deres reklamer for resten af klassen.

Indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 2 og 3 her.

Sørg for at rammerne for feedback er positiv kritik. Eleverne skal støttes i at tage stilling til: hvad er godt – hvad kan eventuelt gøres bedre. Få mere inspiration her: Austin’s Butterfly.

Det er ikke nødvendigvis med henblik på at de skal lave nye produkter, men snarere at eleverne opdager og arbejder med denne positive kritik.

Ønsker du, at eleverne skal gøre brug af klassens feedback, kan du vælge at afsætte tid til at arbejde videre med produkterne. Således at de kan bruge hinandens feedback, og ændre i deres produkt.

Hvis du vil arbejde med nogle af de andre podcasts fra Isfjordscenteret, kan det give mening at gemme elevernes Book Creator bog, så arbejdet med den kan benyttes igen.

Podcasten Gletsjeren der bringer liv er udviklet af Isfjordscenteret i Ilulissat.

Undervisningsmaterialet til podcasten er udviklet af Lotte Brinkmann og Daniella Maria Manuel, Anholt Læringsværksted.

Undervisningsmaterialet Gletsjeren der bringer liv er udgivet under en Creative Commons kreditering-licens CC:BY.

Materialets tekster, opgaver og billeder må deles, gengives og bearbejdes, når blot man krediterer ophavet ‘Gletsjeren der bringer liv by Isfjordscenteret Ilulissat’.

SIDE TIL SIDE VEJLEDNING TIL OPGAVER I

BOOK CREATOR ELEVBOGEN “GLETSJEREN DER BRINGER LIV”

Eleverne møder Isfjordscenteret i fire billeder: sommer og vinter, skelettet af bygningen og Kangia gletsjerfronten.

På side 6-7 er der dels en tekst, dels tre videoer, der viser tilblivelsen af Isfjordscenteret.

I klassen kan I tale om:

 • Hvad Isfjordscenteret er.
 • Hvad formålet med en institution som Isfjordscenteret er.
 • Hvordan der ser ud omkring Isfjordscenteret.
 • Forskellen på sommer og vinter, både der hvor I bor og i Grønland.

Eleverne skal gøre sig klart, hvad de allerede ved om Grønland, inden de påbegynder arbejdet med podcasten. I denne podcast er der fokus på gletsjere, men måske har I arbejdet med nogle af de andre podcasts eller på anden måde erhvervet viden, som kan aktiveres inden arbejdet.

På side 8 er der et link til Google Maps. Her kan eleverne selv prøve at finde Isfjordscenteret på et kort.

Du kan også eksperimentere med at lade dem finde stederne i podcasten, så de har et billede af hvor de er placeret. Her er stederne:

 • Ilulissat
 • Sermeq Kujalleq-gletsjeren
 • Isfjorden

På side 8 er der desuden fire spørgsmål som kan hjælpe eleverne på vej. Her er nogle flere:

 • Hvordan kommer man rundt i Grønland?
 • Hvilke sprog taler de i Grønland?

Side 9 er beregnet til svar. Eleverne vælger selv deres udtryksform. Nogle muligheder i BookCreator:

 • lave en model/tegning i hånden og indsætte den
 • finde billeder i BookCreator som omhandler Grønland, og indsætte dem. Herefter kan man lave en tekst til billederne med den viden man har
 • indspille en lydfil hvor man fortæller om det man ved
 • en kombination af ovenstående

På side 10-11 er der indsat et kort over Grønland, med seks røde markører. Lad eleverne placere markørerne der hvor de kender byer eller bygder i Grønland. De kan skrive navnet på byen eller bygden i feltet ved siden af markørerne.

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

Eleverne skal nu lytte til podcasten Gletsjeren der bringer liv. De finder podcasten ved at klikke på billedet på side 13. På side 12 står der en kort tekst med en introduktion til podcasten samt en kort vejledning til hvordan eleverne skal arbejde med faglig lytning.

Det anbefales at lade eleverne lytte parvis eller i mindre grupper. Lad gerne eleverne bruge nogle minutter på at tale om det, de har hørt, inden de går i gang med arbejdet på side 14-15.

På side 14-15 skal eleverne lave et resumé af det de har hørt i podcasten. Det kan de vælge at gøre på forskellige måder; de kan vælge en eller flere.

 • skrive en tekst
 • indspille en lydfil
 • lave en model/tegning
 • noget helt andet som de er vant til at arbejde med i forhold til resumé og notatteknik

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

I skal nu lave en fælles opsamling i klassen hvor I gennemgår elevernes arbejde med siderne 14-15.

Den fælles opsamling skal forberede eleverne således at de kan lave deres eget opslagsværk, som de kan vende tilbage til undervejs i arbejdet med podcasten.

På siderne 16-17 skal eleverne forklare betydningen af de nøgleord og fagbegreber, som I sammen gennemgår. De vælger selv om der skal anvendes tekst, lyd, billede, tegning, eller en kombination heraf. Deres produkter vil indgå i det videre arbejde med podcasten.

Vi anbefaler at du starter med at bede eleverne om at komme med de nøgleord og eventuelt fagbegreber, som de har hørt i podcasten. Bagefter supplerer du med følgende nøgleord og fagbegreber, der er centrale i podcasten og vigtige i det videre arbejde.

 • Gletsjer – ordet gletsjer betyder “strøm af is”. En gletsjer er en større ismasse i bevægelse. Når vægten fra ny sne lægger sig tilstrækkelig tungt på indlandsisen, bliver den nederste is presset ud i retning af kysten. Den isstrøm, der opstår, kalder man en gletsjer.

Hvordan tror I at en gletsjer bringer liv?

 • Kælvning – når isblokke ved gletsjerfronten falder i havet på grund af tyngdekraften, kaldes det kælvning. Man kan sige gletsjeren ”føder” isfjelde og isskosser. De store kælvninger, hvor store dele af gletsjerfronten løsnes, sker kun nogle få gange i løbet af sommeren, men små stykker is brækker hele tiden af kanten og kan ses året rundt.

Hvorfor tror I at det kun er om sommeren at store dele af gletsjerfronten brækker af?

 • Cyklus – er karakteriseret ved, at noget mere eller mindre regelmæssigt vender tilbage, gentager sig.

Isen har en cyklus. Isens bevægelser påvirkes af årstidernes kulde og varme.

Hvornår er gletsjeren mest aktiv, og hvornår går gletsjeren næsten i stå? Hvorfor mon?

 • Dyrelivet – ved Isfjorden er dyrelivet meget anderledes end andre steder i verden. Det er fordi der er lange perioder uden sollys og med meget lave temperaturer.

 Hvordan er dyrelivet årstidsbestemt, der hvor du bor?

Indspilning af lydoptagelse, indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 1, 2 og 3 her.

Eleverne skal nu arbejde med faglig læsning og Ilulissat Isfjord hvor Malik flyver turister hen for at se gletsjeren Sermeq Kujalleq.

På side 18 er der et link til Kvikguide til Ilulissat Isfjord fra geus.dk, hvor der er tekst og billeder med omdrejningspunkt i Ilulissat Isfjord. Det første billede viser gletsjeren, Sermeq Kujalleq.

Eleverne skal i makkerpar eller mindre grupper læse teksten på hjemmesiden. Der vil være en del fagbegreber og førfaglige ord som eleverne muligvis ikke kender. De ord skal de slå op og skrive ind på side 19 undervejs som de møder dem i teksten.

Mind eleverne om, at de også skal huske at læse billedteksterne.

På side 20-21 er der otte talebobler med spørgsmål til teksten som eleverne skal besvare efter de har læst teksten og slået ukendte ord op. De skal indtale en lydfil med svar til hvert spørgsmål.

Indspilning af lydoptagelse; se instruktion 1 her.

Eleverne skal arbejde med det marine fødenet man finder ved Isfjorden.

På side 22-23 er der et eksempel på et fødenet i Grønland. På side 23 er der desuden fire spørgsmål. Tal om billedet og spørgsmålene fælles i klassen. Hvis der er tid til det, kan I prøve at tegne et fødenet fra et andet økosystem end det viste. F.eks. fra skoven, fra ørkenen eller andre steder. Når I har arbejdet med side 22-23, skal eleverne opdatere deres opslagsværk på side 16-17 med begrebet fødenet.

Når de har opdateret deres opslagsværk, skal de i mindre grupper arbejde videre med side 24-27.

På side 24-25 er der elleve infobokse med viden om forskellige dyr, der indgår i det marine fødenet ved Isfjorden. På side 26-27 er der billeder af dyrene fra side 24-25.

Eleverne skal nu rykke rundt på billederne så det bliver til et fødenet. De skal bruge blyantværktøjet til at lavet pile så de passer ind i deres fødenet.

Tegning med blyantværktøjet; se instruktion 4 her.

Eleverne skal arbejde med fotosyntesen, som er grundlag for alt liv på Jorden. I det arktiske marine fødenet er isalgerne grundstenen, da det er dem, der kan lave fotosyntese.

På side 28-29 er der to tekster der handler om hhv. ‘Dyrelivet ved Isfjorden’ og ‘Havisens betydning for forårsopblomstringen’. Eleverne skal læse de to tekster, og når de er færdige skal I lave en opsamling i klassen.

Her er spørgsmål du kan bruge til opsamlingen:

 • Hvordan er vinteren i Ilulissat?
 • Hvad er det der bliver produceret om foråret og om sommeren?
 • I teksten sammenligner de verdenen under isen med et andet økosystem, hvilket?
 • Hvad er det vigtigste i det arktiske marine fødenet?
 • Er isalger det samme som planteplankton?

På side 30-31 er der en tekst der forklarer fotosyntese ud fra isalger, som eleverne har arbejdet med på side 22-27. De skal læse teksten, og bagefter skal de rykke rundt på kasserne, således at de viser fotosyntesen korrekt.

Fotosyntesen:

6CO2 + 6H2O + SOLLYS → 6O2 + C6H12O6

Når I har arbejdet med side 26-29, skal eleverne opdatere deres opslagsværk på side 16-17 med begrebet fotosyntese.

Eleverne skal forestille sig, at de er blevet kontaktet af Malik fra podcasten. Han har brug for hjælp til at lave en reklame for sine helikopterture. Reklamen skal informere turisterne om området og få dem til at booke en helikoptertur med Malik.

Eleverne kan arbejde i mindre grupper med reklamen.

På side 32-33 er der indsat en kasse til tekst og to billedrammer, hvor de kan indsætte deres reklame. De kan tilføje eller fjerne kasser efter behov. De kan lave reklamen på papir og indsætte billeder af den, de kan lave den direkte inde i Book Creator med figurer og billeder derfra eller en kombination.

Lad grupperne præsentere deres reklamer for resten af klassen.

Indsættelse af billeder og tekst; se instruktion 2 og 3 her.

Sørg for at rammerne for feedback er positiv kritik. Eleverne skal støttes i at tage stilling til: hvad er godt – hvad kan eventuelt gøres bedre. Få mere inspiration her: Austin’s Butterfly.

Det er ikke nødvendigvis med henblik på at de skal lave nye produkter, men snarere at eleverne opdager og arbejder med denne positive kritik.

Ønsker du, at eleverne skal gøre brug af klassens feedback, kan du vælge at afsætte tid til at arbejde videre med produkterne. Således at de kan bruge hinandens feedback, og ændre i deres produkt.

Hvis du vil arbejde med nogle af de andre podcasts fra Isfjordscenteret, kan det give mening at gemme elevernes Book Creator bog, så arbejdet med den kan benyttes igen.

Podcasten Gletsjeren der bringer liv er udviklet af Isfjordscenteret i Ilulissat.

Undervisningsmaterialet til podcasten er udviklet af Lotte Brinkmann og Daniella Maria Manuel, Anholt Læringsværksted.

Undervisningsmaterialet Gletsjeren der bringer liv er udgivet under en Creative Commons kreditering-licens CC:BY.

Materialets tekster, opgaver og billeder må deles, gengives og bearbejdes, når blot man krediterer ophavet ‘Gletsjeren der bringer liv by Isfjordscenteret Ilulissat’.

LYT TIL FORTÆLLINGER FRA ILULISSATS BEBOERE

00:00
00:00

Hundepladsen

00:00
00:00

Frihed og farer

00:00
00:00

Gletsjeren der bringer Liv

00:00
00:00

Fangerlivet

00:00
00:00

Hellefiskenes by

00:00
00:00

En salonriffel i indkøbsvognen

00:00
00:00

Livet i bygderne

00:00
00:00

Hvad kummefryserne gemte

00:00
00:00

Lyset vender tilbage

MEDVIRKENDE I LYDFORTÆLLINGERNE

1. William & Niels Petersen 2. Ane Sofie & Flemming Lauritzen, Klaus Nordvig Andersen 3. Malik Niemann 4. Mikkel Petersen 5. Palle Jeremiassen, Mikkel Petersen, Lisa Helene Sap 6. William Petersen, Malik Niemann 7. Ole Dorph 8. Elin Andersen, Vera Mølgaard, Malik Niemann 9. Lisa Helene Sap

Fortællingerne er produceret af Katrine Nyland & Grafik er lavet af Oncotype. 

Projektet er støttet af Nordea fonden.