ULU

ATORTUSSAT PILLUGIT

  • Kiliortuummit ulumut

Maku atorlugit suliassat suliarissavatit

  • Oqaluttariarsorneqt
  • Nipi
  • Titartaanermut atortut
  • Assit

Atuakkami sammisap assitai nassaarisinnaavatit.

ulumut atatillugu suliassat

Immami miluumasoq pisarineqaraangat nunamullu qaqinneqareeraangat ammarterneqartarpoq pilanneqartarlunilu.

Angutit immami miluumasut naalittarpaat arnallu ammit suliarisarpaat.

Ulut siulliit ujaqqamik sananeqartarsimapput, kisianni kingusinnerusukkut saviminermik sananeqartalerput, saanermik qisummilluunniit kimattuuserlugit.

  • Qeqertarsuup Tunuani imaani miluumasut sorliit piniarneqartarsimappat

  • Assit ataatigut oqaasertalersukkit. Atuakkami qupperneq 16 aamma 17-mi ikortissarsiorsinnaavutit.

Illit oqaasertaliussatit:

Illit oqaasertaliussatit:

ulumut atatillugu suliassat

Immami miluumasoq pisarineqaraangat nunamullu qaqinneqareeraangat ammarterneqartarpoq pilanneqartarlunilu.

Angutit immami miluumasut naalittarpaat arnallu ammit suliarisarpaat.

Ulut siulliit ujaqqamik sananeqartarsimapput, kisianni kingusinnerusukkut saviminermik sananeqartalerput, saanermik qisummilluunniit kimattuuserlugit.

  • Qeqertarsuup Tunuani imaani miluumasut sorliit piniarneqartarsimappat

  • Assit ataatigut oqaasertalersukkit. Atuakkami qupperneq 16 aamma 17-mi ikortissarsiorsinnaavutit.

Illit oqaasertaliussatit:

Illit oqaasertaliussatit: