ULU

ATORTUSSAT PILLUGIT

 • Kiliortuummit ulumut

Maku atorlugit suliassat suliarissavatit

 • Oqaluttariarsorneqt
 • Nipi
 • Titartaanermut atortut
 • Assit
 •  

Atuakkami sammisap assitai nassaarisinnaavatit.

Ulut atatillugu suliassat

Immami miluumasoq pisarineqaraangat nunamullu qaqinneqareeraangat ammarneqartarpoq pilanneqarlunilu.

Sakkoq uumarinartoq tassaasimavoq ulu.

Aallaqqaammut ujaqqamik sananeqartarsimapput, kisianni kingusinnerusukkut saviminermik sananeqartalerput, saanermik qisummilluunniit kimattuuserlugit.

 • Qeqertarsuup Tunuani imaani miluumasut piniarneqartartut allattukkit.

  Uanga allattukkakka: 

 • Kiliortuut aamma ulu titartaruk.

Ulut atatillugu suliassat

Immami miluumasoq pisarineqaraangat nunamullu qaqinneqareeraangat ammarneqartarpoq pilanneqarlunilu.

Sakkoq uumarinartoq tassaasimavoq ulu.

Aallaqqaammut ujaqqamik sananeqartarsimapput, kisianni kingusinnerusukkut saviminermik sananeqartalerput, saanermik qisummilluunniit kimattuuserlugit.

 • Qeqertarsuup Tunuani imaani miluumasut piniarneqartartut allattukkit.

  Uanga allattukkakka: 

 • Kiliortuut aamma ulu titartaruk.